Ruilen & Retourneren

Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wanneer er sprake is van non-conformiteit vanuit Edelkraft, dat is wanneer het verkeerde product is geleverd of het product niet beantwoordt aan de overeenkomst, neem contact met ons op. U kunt het product geheel op onze kosten terug te sturen en ruilen voor een correct product.

Retourneren

U kunt uw product terugsturen naar Edelkraft binnen een termijn van 14 dagen. Het aankoopbedrag wordt dan binnen uiterlijk 14 dagen naar u retour gestort. U wordt verzocht ten alle tijden eerst contact op te nemen met de Edelkraft Webshop, zodat wij weten dat u wat retour wilt sturen/brengen dit kan aan de hand van het hier te downloaden herroepingsformulier maar bent hiertoe niet verplicht.

Indien u de producten retourneert worden de normale verzendkosten in rekening gebracht. Producten die u niet in goede staat bereikt hebben kunnen, na contact met ons worden, geretourneerd worden. Een eventuele bijdrage in de verzendkosten wordt per geval beoordeeld.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (herroepingsformulier), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retour adres:
Edelkraft
Anton Tijdinklaan 3A
7071CX Ulft
Nederland

Klachtenregeling

“We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar mail@edelkraft.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice:

Edelkraft is een klein bedrijf. Als u ons niet direct telefonisch kunt bereiken, laat dan een bericht achter of stuur ons een e-mail. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.